Business Intelligence

Med vores baggrund i ERP-systemer sikrer vi at jeres Business Intelligence-løsning hænger sammen med resten af forretningen. Vi går nemlig hele vejen fra ERP til visualisering. Vi er ikke gift med noget ERP-system, men Dynamics 365FO giver potentiale for et innovativt samspil mellem ERP og BI fordi Microsofts PowerBI er integreret i Dynamics 365FO. Det betyder at brugerne har mulighed for at se Power BI-rapporter og -analyser i samme vindue som de udfører deres driftsopgaver.
data_BI

Hvad bruger du dine data til?

For moderne virksomheder er dataopsamling sjældent et problem; de fleste virksomheder har ERP-systemet som rygraden i virksomheden, og derudover tilføjes et hav af special-programmer som alle sammen også generer værdifulde data. Normalvis bruges den indsamlede data til at lave statiske rapporter på baggrund af historisk materiale. Rapporter som er forældede allerede i det øjeblik de laves. Der ligger et enormt potentiale i at udforske og udnytte data til at visualisere forretningens processer og træffe de rigtige beslutninger så det skaber værdi for virksomheden.

Hvad er Business Intelligence for os?

Det hele starter med datatilgængelighed. Uanset hvor mange og hvor forskellige datakilder virksomheden har, kan vi samle data og gøre det tilgængeligt for hele organisationen. Det betyder at alle, fra lagermedarbejderen til bestyrelsen, har relevant data til rådighed når de skal bruge det.

”One source of truth”

Slut med uenigheder om hvilke data der er korrekte. Vi sørger for at rapporterne er differentieret til slutbrugerne – fra summeringer, sammenligninger og trends til bestyrelsen, til flere detaljer og hyppigere opdateringer til driften. Det er hele tiden den samme data der bliver præsenteret, men vi øger eller reducerer detaljegraden afhængig af brugernes behov.

Samtidig tænker vi sikkerhed ind i processen, så det er muligt at differentiere hvilke data brugerne har tilladelse til at se.

Vi forkorter afstanden fra data til indsigt

Når datafundamentet er på plads, viser vi den hurtigste vej fra data til indsigt. Vi går i dialog med jeres forretning for at afdække behov og hjælper jer hele vejen til værdiskabelse.

Vi rådgiver jer om de tekniske muligheder, hjælper jer med at bygge platformen og vejleder jer i præsentation så vi hurtigst muligt får trukket værdi ud af jeres data.

Dynamics 365 FO er ”embedded” i vores DNA

Med vores baggrund i ERP-systemer sikrer vi at jeres Business Intelligence-løsning hænger sammen med resten af forretningen. Vi går nemlig hele vejen fra ERP til visualisering.

Vi er ikke gift med noget ERP-system, men Dynamics 365 FO giver potentiale for et innovativt samspil mellem ERP og BI fordi Microsofts PowerBI er integreret i Dynamics 365 FO. Det betyder at brugerne har mulighed for at se Power BI-rapporter og -analyser i samme vindue som de udfører deres driftsopgaver.

De teknologier vi omfavner

Ligesom vi ikke er gift med noget ERP-system, er vi heller ikke stålsatte i vores valg af dataindsamling og -behandling. Vi har god erfaring med de gængse teknologier samtidig med at vi er opdateret på alle de nyeste muligheder.

PowerBI er en grundsten i Business Intelligence, da Microsoft med programmet har præsteret at gøre visualiseringer og datapræsentation til allemandseje. Men det er ikke den eneste løsning og vi rådgiver jer uvildigt om mulighederne, så vi sammen finder vi den bedste løsning – for jer.

Det naturlige valg for Dynamics 365 FO og andre glade kunder

Skal du have Dynamics 365 FO? Vi er med helt fra starten i processen for nye implementeringer og tænker Business Intelligence ind i jeres nye ERP-system, så vi hurtigt skaber værdi for jer. Vi kan også tage udgangspunkt i jeres eksisterende system, netop fordi vi ikke er gift med noget EPR-system… Vi elsker at gøre alle vores kunder glade.