Fiberline

Hellere ”face the facts” end leve i uvidenhed

Der skulle et realitetstjek og en involvering af organisationen til, før Fiberlines ERP-løsning reelt blev en løftestang for den fremtidige udvikling. I dag har virksomheden, takket være samarbejdet med Daxiomatic, en mere velsmurt Microsoft Dynamics AX 2012, et styrket samarbejde i organisationen og i tilgift en model for, hvordan de fremover optimerer og justerer.

Fakta om Fiberline

Fiberline er blandt verdens førende producenter af glas- og kulfiberprofiler. Deres produkter bruges blandt andet i produktion af vindmøllevinger, energioptimering af døre, vinduer og facader, og indgår i bærende konstruktioner, som eksempelvis broer. Fiberline har hovedsæde i Middelfart på Fyn og har omkring 300 medarbejdere.

    De fleste virksomheder er klar over, at brugen af deres ERP-system skal udvikles og tilpasses over tid

    De fleste virksomheder er klar over, at brugen af deres ERP-system skal udvikles og tilpasses over tid. Det er dog langt fra alle, der handler på det i en travl hverdag, hvor den daglige drift trods alt vejer tungest. Hos Fiberline var der også fart på hverdagen og uhensigtsmæssigheder i AX-systemet blev håndteret i regneark eller andre ø-løsninger. Det fungerede, men det var ikke optimalt.

    Som nytiltrådt direktør havde Ole Arenfeldt Jensen en snak med flere af Fiberlines samarbejdspartnere, herunder også Daxiomatic, som på det tidspunkt supporterede løsningen, men ikke havde stået for selv implementeringen. ”Jeg spørger Kenneth, hvad han tænker om vores anvendelse af systemet. Han kommer med sin vurdering og bekræfter, at der er ’room for improvement.’ Vi aftaler en foranalyse, der kan belyse, hvor der især er behov for at sætte ind,” fortæller administrerende direktør, Ole Arenfeldt Jensen, Fiberline.

    Ole Arenfeldt Jensen

    - Administrerende direktør

Det møde glemmer jeg aldrig

Mødet, hvor Daxiomatic præsenterer resultatet af foranalysen, bliver afgørende for det videre samarbejde. Én af Daxiomatics konsulenter har været rundt i produktionen og administrationen og har observeret de nuværende processer. Han identificerer et stort optimeringspotentiale og nogle markante udfordringer, bl.a. i samarbejdet på tværs af organisationen. Ole Arenfeldt Jensen husker stadig tydeligt, hvordan Daxiomatics folk bag analysen var synligt utilpasse ved at skulle fortælle, hvor alvorligt de faktisk så situationen:

”Det møde glemmer jeg aldrig. Jeg tror simpelthen, at de var bange for, at de var for hårde ved os. Der var flere uhensigtsmæssigheder i måden, vi brugte systemet på, og det blev meget tydeligt, men som jeg sagde: Jeg vil langt hellere ”face the facts” end leve i uvidenhed,” fortæller Ole Arenfeldt Jensen. Netop ønsket om at forholde sig nøgternt til realiteterne og bevæge sig videre derfra har været styrende for samarbejdet, hvor værdiskabelse altid er det primære fokus.

Handlekraft og højt energiniveau

Da først realiteterne var på bordet, tog det ikke lang tid at blive enige om, at der skulle gøres noget. For Fiberline var det vigtigt at finde en tilgang, der gav mulighed for at fortsætte den daglige drift uforstyrret samtidig med, at de sikrede løbende fremdrift i optimeringsprojektet. Ugentlige workshops viste sig at være den rigtige vej for både arbejdsgruppen og Fiberlines ledelse.

”Arbejdsmetoden var helt klart én af succesfaktorerne – dels kunne vi opretholde den daglige drift og dels var gejsten stor. Det er Daxiomatics fortjeneste, at det kørte så godt. De formåede at skabe et engagement og en dynamik på tværs af afdelinger,” fortæller Ole Arenfeldt Jensen.

En model for fremtiden

De ugentlige workshops gav et kæmpe løft til organisationen og kollegaer, der før havde passet hver deres fandt sammen i en arbejdsglæde og et fælles ønske om at arbejde mere effektivt sammen. Det samlede forløb tog nogle måneder og hver uge var der nye forbedringer på tavlen, når ledelsen blev samlet til en kort opdatering fra arbejdsgruppen.

”Det har været vigtigt for mig, at når først der er udstukket en retning, så er det de mennesker, der sidder på projektet og kender hverdagen og systemet, der løser opgaven på deres måde. Vi skal ikke igennem en masse organisationslag og med den gejst og fremdrift der har været på de ugentlige møder, giver det god mening at fortsætte med den tilgang,” fortæller Ole Arenfeldt Jensen.

Bedre system og bedre brug af systemet

I dag har Fiberline en ERP-løsning, der markant bedre understøtter centrale processer i virksomheden og som brugerne i langt højere grad ser meningen med, hvilket betyder, at den bidrager til større sammenhængskraft på tværs af funktioner. Men det stopper ikke der.

”Der kommer jo hele tiden nye krav og viser sig nye muligheder rent teknologisk. Vores teknologiske platform er et vigtigt fundament for os, så vi vurderer løbende, hvor vi kan blive skarpere. Samarbejdet med Daxiomatic har givet os en måde at arbejde med optimering, som jeg er sikker på, vi kommer til at bruge fremover,” afslutter Ole Arenfeldt Jensen.

repeat
Udfordring
Fiberline havde før samarbejdet med Daxiomatic, implementeret Microsoft Dynamics AX 2012 men fik ikke det fulde udbytte af løsningen og havde etableret adskillige regnearksbaserede ø-løsninger. Det var ineffektivt og utilfredsstillende, og der var plads til forbedringer.
stopwatch
Løsning
Fiberline bad Daxiomatic gennemføre en foranalyse. Den pegede på flere uhensigtsmæssigheder i anvendelsen af systemet og lavthængende frugter i form af mere effektive processer. Fiberline nedsatte en arbejdsgruppe som i nært samarbejde med Daxiomatic optimerede anvendelsen af AX 2012 i Fiberline.
success
Resultat
I dag har Fiberline en markant mere velsmurt AX 2012, som understøtter virksomhedens værdikæde. Helt konkret har indsatsen bidraget til en styrket leveringsperformance og selve arbejdet med optimering af processerne har styrket samarbejdet på tværs af afdelinger i organisationen.