Dynamics-ax

Geveko Markings

Geveko Markings er en førende producent og leverandør af markeringsmateriale til vejmarkeringer, linjer og horisontale udsmykninger. Firmaet blev grundlagt i 1934 og er vokset stødt siden. I dag har Geveko Markings eget salgspersonale i 19 lande rundt om i verden, men gennem forhandlere, entreprenører og lokale myndigheder bliver deres vejmarkeringsprodukter brugt i over 60+ lande rundt om i verden.

Geveko Markings

Samarbejdet med Daxiomatic betyder struktur, stabilitet & nødvendig optimering.
For Torben Andersen er det primære kvalitetsstempel for det yderst velfungerende samarbejde med Daxiomatic, at samarbejdet er stabilt og vel struktureret.
"I vores samarbejde med Daxiomatic har der endnu ikke været det store behov for nye epokegørende tiltag inden for vores Microsoft Dynamics AX løsning. Selvfølgelig er der hist og her lavet specifikke løsninger til os, men det handler ligeså meget om, at det hele
kører stabilt", fortæller Torben Andersen.

 • Start

  Behov for en ny & fremtidssikret IT software løsning i 2007 ud af, at en optimering af deres IT software løsning er nødvendig for at imødekomme markedet. Deres IT software system er ikke længere tidssvarende, og de må derfor kigge efter en ny og fremtidssikret løsning. De undersøger forskellige muligheder, og de ender op med at vælge en Microsoft Dynamics AX løsning. Efter valg af løsning sker implementeringen af løsningen over en 3- årig periode. Da systemet er implementeret i virksomheden, vælger det tidligere LKF Vejmarkering, nu Geveko Markings, at indgå en samarbejdsaftale med det da nystartede Daxiomatic.

 • Samarbejdet

  "Daxiomatic er et stærkt og kompetent hold, og vi er glade for det tætte samarbejde vi har med bl.a. Katalin og Jimmi, som kender vores virksomhed, og derfor kan aflæse vores
  behov og komme med nødvendige input", konstaterer Torben Andersen

 • Resultat

  Målet er en Microsoft Dynamics AX løsning - der ligger så tæt på standard som muligt. Geveko Markings bruger deres Microsoft Dynamics AX løsning inden for bl.a. produktion, løn, økonomi, salg og tidsstempling. "Vi er ved at være der, hvor vi kigger på vores løsning med kritiske briller, og her kan vi godt se, at der stadig er en del skræddersyede løsninger, som vi meget gerne vil have tættere på standard.

  Her er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kan drage stor nytte af samarbejdet med Daxiomatic. Jeg ved, at det er deres grund filosofi, at man gerne vil køre så tæt på standard som muligt, hvilket vil gøre fremtidige opdateringer meget lettere og mindre omkostningsfyldte for os."

 • ”Med Daxiomatic har vi med en kompetent samarbejdspartner at gøre. En samarbejdspartner som er vellidt i hele organisationen – og det er den helt afgørende forskel for os. Det er her, de for alvor differentierer sig.”

  - Torben Andersen, Group IT Manager - Geveko Markings