SBS Friction

Stærkt samarbejde og stor tillid i implementering af D365

SBS Friction, som udvikler, producerer og sælger bremseklodser var nået til et punkt med deres daværende Dynamics AX, hvor det kun var et spørgsmål om tid, før systemet blev en begrænsende faktor for forretningen. Samtidig har virksomheden udviklet sig så meget, at den i dag er en anden, end da man i sin tid implementerede AX. Tiden var moden til en digital opgradering.

Fakta om SBS Friction

SBS Friction udvikler, producerer og afsætter bremsedele og friktionsteknologi til motorcykler, scootere og ATV/UTV-køretøjer samt en række specialområder for anvendelse af friktionsteknologi, herunder vindmøller.

    En opgradering var nødvendig, så den del var ikke til debat, men det var vigtigt for os, at det blev et forretningsprojekt og ikke et it-projekt

    ”En opgradering var nødvendig, så den del var ikke til debat, men det var vigtigt for os, at det blev et forretningsprojekt og ikke et it-projekt. Fokus har hele tiden være på forretningen med blandt andet en målsætning om at komme tættere på vores kunder og optimere vores forsyningskæde. Alt sammen på nyeste teknologi i et Microsoft-miljø, og det må vi sige er lykkedes,” fortæller Carsten Schmidt, CFO hos SBS Friction.

    Carsten Schmidt

    - CFO hos SBS Friction

I november 2019 gik SBS Friction live på Dynamics 365 som planlagt og inden for budgettets rammer. Projektets kompleksitet har været forholdsvist høj på grund af flere krævende integrationer til blandt andet robotteknologi i produktionen og renummerering af varer på grund af et nyt varesystem. Undervejs har teamet også fået rig mulighed for at teste D365’ spændvidde.

”Vi har virkelig været ude i nogle hjørner af D365 og udnytter mange områder i applikationen. Når projektet er gået så godt, er det et udslag af flere ting. Internt har vi haft et team af gode folk på de vigtige poster. Samtidig stillede Daxiomatic med nogle dygtige konsulenter. Dels er det faglige udgangspunkt virkelig højt, og så er de meget dedikerede. De går lige den der ekstra mil for at sætte sig ind i detaljerne og finde løsninger, når noget driller,” fortæller Ann-Marie Sørensen, D365 Project Manager, om oplevelsen af samarbejdet med folkene fra Daxiomatic.

Udfordringer løser vi på teamet

Selvom implementering af D365 isoleret set handler om teknologi, så er det menneskene på holdet, der i sidste ende afgør, om projektet lykkes og bliver en succes. Undervejs blev projektet eksempelvis ramt af sygdom, hvilket det samlede projektteam tog sig af og håndterede, så det aldrig blev en hæmsko for projektet.

”Vi har arbejdet som et team, og fokus har hele tiden været på bolden. Jeg har været med på flere ERP-implementeringer og har af og til oplevet, at stemningen mellem leverandør og projektejer bliver lidt anspændt, men ikke her. Der opstår jo altid udfordringer undervejs i et så omfattende projekt, men i stedet for at placere skyld eller kigge efter årsag, har vi i fællesskab koncentreret os om at finde løsninger. Jeg oplever en stærk kombination af noget uformelt og en høj faglighed hos folkene fra Daxiomatic. Det giver et rigtig godt samarbejde,” fortæller Ann-Marie Sørensen.

Vigtigt at være ligefrem og gennemsigtig

Et arbejdsfællesskab, hvor alle tør komme på banen med deres bekymringer, indvendinger, forslag og spørgsmål er vigtigt hele vejen igennem projektet. Kritik skal ud og vurderes, ellers er det umuligt at tage højde for. Derfor har det også været et kæmpe plus, at åbenhed og lydhørhed netop er et vigtigt element i Daxiomatics måde at arbejde på.

”Folkene fra Daxiomatic kommer ikke ind ad døren med en færdigstrikket løsning, men har stor forståelse for, at ikke to projekter er ens. De lytter til os og ser os som vigtige og stærke ressourcer i projektet. Deres kompetencer og erfaring fra andre projekter i kombination med vores detail-viden om vores forretning, har været det helt rigtige afsæt. Vores samarbejde med Daxiomatic har været meget stærkt og tilliden meget stor,” fortæller Carsten Schmidt.

Øget oppetid og mindre ventetid i produktionen fra dag ét

Alle der har implementeret ERP ved, at de forretningsmæssige gevinster lader vente på sig. Der går tid, før det reelt føles som en opgradering at komme over på et helt nyt system. Ikke desto mindre har SBS Friction allerede realiseret mærkbare gevinster. Helt konkret har man valgt at køre produktionsdelen asynkront med Microsofts servere, hvilket betyder, at man har elimineret sårbarheden over for servernedbrud.

Resultatet var mærkbart i produktionen fra dag ét på den nye løsning, hvor oppetiden er øget. Samtidig har det at få lagt styringen af produktionen over i et SCADA-system betydet langt mindre ventetider i produktionen, når labels og dokumenter udskrives, og når der skal meldes.

repeat
Udfordring
Den eksisterende AX-løsning var ikke længere tidssvarende og ønsket om integration til eksempelvis webshop og SCADA-systemer ville være både svært og dyrt at imødekomme.
stopwatch
Løsning
SBS Friction valgte at skifte til Dynamics 365 og fik i den anledning samlet kunde- og produktrelaterede data i et PIM-system og lagde styringen af produktionen i et SCADA-system.
success
Resultat
Data vedligeholdes langt enklere og holdes i D365 uden tilpasninger. PIM-systemet åbner op for opbygning af en webshop, og produktionen er optimeret så blandt andet ventetid er reduceret.