Telepost

Verdens nordligste POS-installation

Store afstande og forsinkende snestorme er udfordringer, der er til at overkomme, når engagementet er stort, og der er vilje til forandring. Tidsplanen holdt og TELE-POST er i luften med Dynamics 365 for Operations og nye POS-enheder i samtlige virksomhedens butikker i Grønland.

Fakta om TELE-POST

TELE-POST leverer telefoni, internet og post til hele Grønland. TELE-POST driver 13 Tele-Post centre fordelt i Grønland, betjener kunder inden for både det private og erhverv og har desuden en vigtig rolle i forhold til at udvikle og udbygge infrastrukturen i Grønland.

  ”verden tættere på”

  Drevet af en vision om at bringe ”verden tættere på,” arbejder TELE-POST hver dag for at skabe national sammenhængskraft og bygge bro mellem mennesker på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skel.
  En så ambitiøs målsætning forudsætter, at der er styr på de interne processer, men en gammel Microsoft Axapta 3.0 med et væld af utidssvarende tilretninger gjorde det svært:

  ”Vi stod med et dårligt performende system, som vi var påpasselige med ikke at ændre for meget i. Det er sårbart rent teknologisk og betød også, at vores ERP-løsning simpelthen blev en stopklods for nogle af de forretningsmæssige forbedringsprojekter, vi havde i støbeskeen,” fortæller Line Frederiksen, som er regnskabschef hos TELE-POST. Når teknologien bliver en begrænsende faktor, er det på tide at overveje mulighederne. Det gjorde TELE-POST.

  Line Frederiksen

  - Regnskabschef

Et redskab, ikke en rumraket

I ERP-sammenhæng ser TELE-POST sig selv som en mindre virksomhed med basisbehov, og det var vigtigt for dem at få en brugervenlig løsning med standardfunktionalitet og et minimum af tilretninger. Desuden skulle løsningen understøtte den enkelte brugers arbejdsopgaver i hverdagen med eksempelvis individuel tilpasning af skærmbilleder. TELE-POST ønskede et redskab ikke en rumraket. Efter en grundig vurdering af mulighederne i markedet besluttede TELE-POST at indgå et samarbejde med Daxiomatic om implementering af Microsoft Dynamics 365 for Operations og udrulning af tilhørende POS-løsninger i de 13 TELE-POST centre.

Stort engagement og lyst til forandring

Implementering af nyt ERP møder ofte modstand. De færreste er trygge ved forandring, og af natur vil vi mennesker helst gøre, som vi plejer. Opstarten hos TELE-POST var derfor også meget atypisk, da indstillingen her var markant anderledes.

Fra dag ét var engagementet i top og projektdeltagerne bød aktivt ind med ønsker og ideer. Daxiomatic arbejder altid i tæt dialog med de folk, der selv skal bruge systemerne og kender hverdagen. Daxiomatic kan så udfordre dem på nogle punkter og den fælles indsats sikrer nogle robuste processer, der skaber værdi for virksomheden.

Således er involvering og løbende opfølgning og forventningsafstemning med projektdeltagerne absolut kritisk for en succesfuld ERP-implementering. At TELE-POST-projektet undervejs også bød på både vandre- og sejlture i den grønlandske natur, bidrog yderligere til god energi og højt humør på teamet.

I luften som planlagt

TELE-POST gik live med den ny løsning på den aftalte dato i efteråret 2018. I dag har virksomheden en generisk løsning, der hurtigt kan udvides i takt med, at forretningen udvikler sig, og der kommer nye krav til løsningen. De enkelte TELE-POST centre har i dag en fleksibel retail-løsning og ændringer kan hurtigt og nemt implementeres, så de slår igennem i alle butikker. Projektmodulet giver mulighed for overblik over samtlige projekter og flere administrative rutiner er i dag strømlinet med standard workflows, der gør arbejdet enkelt for brugeren uanset hvilken type opgave, der skal godkendes.

”Selve implementeringen og samarbejdet med Daxiomatic har været lærerigt og udviklende for os. Det har været en god anledning til at vurdere vores processer, og vi er blevet skarpere som organisation. Allerede nu oplever vi, at hverdagen kører mere effektivt og rent ledelsesmæssigt har vi langt større bevægelsesfrihed, når vi taler om at bruge teknologien som løftestang i forhold til vores fokusområder de kommende år,” fortæller Line Frederiksen, regnskabschef, TELE-POST.

repeat
Udfordring
TELE-POST’s ERP-løsning var blevet en stopklods, der stod i vejen for vigtige forbedringsprojekter. Med en strategi, der blandt andet har fokus på at drive en effektiv forretning og udnytte tid, kompetencer og økonomiske ressourcer bedst muligt var der brug for en tidssvarende løsning.
stopwatch
Løsning
I samarbejde med Daxiomatic har TELE-POST implementeret Microsoft Dynamics 365 for Operations, hvor særligt vigtige elementer har været projektmodulet, workflows til de administrative processer og data management til alle integrationer. Desuden opsætning af 13 POS-enheder som del af en samlet retail-løsning for TELE-POSTs butikker.
success
Resultat
TELE-POST har i dag en retail-løsning, der understøtter deres arbejdsgange og giver dem fleksibilitet til at tilpasse og udvikle løsningen efter behov. Deres arbejdsgange er mere effektive og de har et solidt og sikkert teknologisk fundament der giver mulighed for yderligere optimering over tid.