Trade Point

Stærkt samarbejde og stor tillid i implementering af D365

Øget vækst og internationalisering hos den danske møbelforhandler Trade Point stillede nye krav om professionalisering af forretningen. Vellykket implementering af Dynamics 365 Finance and Operations er den foreløbigt seneste milepæl på virksomhedens udviklingsrejse.

Fakta om Trade Point

Trade Point er en dansk virksomhed med hovedkontor i Odense, der forhandler møbler og interiør til boligen. Trade Point sælger til store møbelkæder, byggemarkeder, online butikker og andre forhandlere, der har kapacitet til at modtage direkte container-leverancer.

    En opgradering var nødvendig, så den del var ikke til debat, men det var vigtigt for os, at det blev et forretningsprojekt og ikke et it-projekt

    Steen Foged Pedersen

    - CFO hos Trade Point

”Vi havde brug for et nyt mindset. Stigende udveksling af data og behov for nye måder at samarbejde satte digitalisering på dagsordenen. Vores styrende succeskriterier har været global rækkevidde, vidensdeling og professionalisering og optimering af forretningen med digitale værktøjer som løftestang,” fortæller Steen Foged Pedersen, CFO i Trade Point, om virksomhedens udviklingsrejse.

Hos Trade Point havde man før implementeringen af Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO) igennem flere år arbejdet med professionalisering af virksomheden. Indledningsvist med fokus på optimering af forsyningskæden og salgsdelen, men forbedringerne nåede et punkt, hvor back-end blev det næste naturlige skridt.

”Vi måtte helt ind i kernen. Vi havde taget vigtige og nødvendige skridt i vores front-end, men back-enden blev en begrænsning for at realisere de forretningsmæssige mål,” fortæller Steen Foged Pedersen.

Fremtidssikret løsning og kompetent samarbejdspartner

I kraft af det omfattende arbejde Trade Point allerede havde foretaget, var de meget bevidste om, hvor krævende det er at implementere nye systemer. Virksomheden ønskede i videst muligt omfang at køre standard og havde brug for en fremtidssikret løsning og en kompetent samarbejdspartner på projektet. De besluttede sig for at implementere D365FO i samarbejde med Daxiomatic.

”Daxiomatic var et godt match til os. De har samme iværksætterånd som os. De er frie fugle og kan fleksibelt tilpasse sig vores behov. De tager afsæt i, hvad vi hos Trade Point ønsker at opnå. Jeg oplever, at Daxiomatic er oprigtigt drevet af at skabe værdi for mig, og så har de hånden på kogepladen, når de siger, at hvis jeg ikke får den forventede værdi, betaler jeg heller ikke regningen. De har en utroligt høj forretningsmoral,” fortæller Steen Foged Pedersen om valget af Daxiomatic som samarbejdspartner i implementeringen af D365FO.

Forbilledligt parløb

En vellykket implementering er aldrig et sololøb. Succesfulde it-projekter er et resultat af, at alle parter tager opgaven alvorligt. For Trade Point betød det blandt andet, at de stillede med dedikerede fuldtidsressourcer og en ambitiøs og ansvarlig tilgang til projektet fra dag ét. Kombinationen af Trade Points commitment og Daxiomatics kompetencer og erfaring viste sig at være ideel.

”Alt i alt er det en fantastisk succes, det vi har opnået sammen. Organisationen har ikke stået stille undervejs, leverancen er super god, og vi er kommet i mål inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer vi satte for projektet indledningsvist,” fortæller Steen Foged Pedersen.

Ansvarlig leverandør

Optimalt og efter bogen er ikke ensbetydende med, at der ikke opstår udfordringer. Udsving eller uforudsete justeringer er en del af dynamikken i komplekse og omfattende projekter. For Trade Point har det været væsentligt, at kommunikationen har været effektiv, og at der undervejs er blevet taget hånd om de udfordringer, der opstod.

”Jeg oplever Daxiomatic som en leverandør, der tager ansvar. De viger ikke tilbage, når der er udfordringer. De lytter, de tager feed-back og bekymringer seriøst, og så bakker de indsigter og beslutninger op med handling,” fortæller Steen Foged Pedersen.

Fundamentet på plads

Når udviklingsprojekterne ligger som perler på en snor og er indbyrdes afhængige, er det kritisk vigtigt, at både budget og tidsplan overholdes. Med den succesfulde implementering af D365FO, står Trade Point i dag et sted, hvor de store skridt er taget, og de mange nye muligheder skal bringes i spil.

”Vi er kommet i mål med en løsning, hvor vi har lavet minimalt med tilpasninger, præcis som vi ønskede. Nu skal vi udnytte og aktivere alle de muligheder, der ligger lige for, og vi skal omsætte data til information, der kan styrke forretningen. Vores udviklingsrejse fortsætter, men nu er fundamentet på plads, og vi har en klar retning for fremtiden,” afslutter Steen Foged Pedersen.

repeat
Udfordring
I forbindelse med en omfattende professionalisering af virksomheden implementerede Trade Point D365 Sales til at håndtere produkter, samt kunde- og leverandørrelationer. Efter de første skridt med front-end nåede virksomheden et punkt, hvor back-end blev en begrænsende faktor for den videre udvikling af forretningen.
stopwatch
Løsning
Trade Point vælger D365FO til at styre deres end-to-end driftsaktiviteter. Sammenhængen til den eksisterende D365 Sales sikrer Microsoft Power platformens Common Data Service (no-code integrationsmulighed), og Power BI samler som det primære analyseværktøj data på tværs af de forskellige platforme.
success
Resultat
Med et tidssvarende digitalt set-up, et optimalt samspil mellem CRM og ERP og adgang til stærk udnyttelse af data er Trade Point nu gearet til at fortsætte udviklingsrejsen, hvor datadrevne indsigter og optimering af driften skal styrke virksomhedens vækst og internationalisering fremadrettet.