juli 3, 2020

Data Warehouse – Din virksomheds videns kapital.

Tilbage til blog

BI løsninger skal med visualisering af data kunne besvare spørgsmål. Der er de trivielle spørgsmål såsom ”Hvor meget har vi tjent sidste måned?”, men også lidt mere komplekse spørgsmål såsom ”Hvilke produkter har et vækstpotentiale i relation til markedsudviklingen over det næste år?”

Lad mig gå lige til sagens kerne. Data er viden og udgør dermed virksomhedens data en form for videns kapital, som kun de færreste virksomheder kan vurdere værdien af. Man taler i flæng om BI, Big Data, AI m.m., men kun få virksomheder kommer helt i mål med sådanne projekter. Årsagen findes ofte i den måde virksomhedens data er tilgængelige og struktureret på, hvor bl.a. ustruktureret data først skal struktureres førend det giver mening.

Her kommer Data Warehouse’t (DW) ind i billedet. DW er en måde at strukturere og lagre data på, på en måde, der gør at data renses, struktureres, aggregeres og sammenstilles så data kan deles på tværs af datakilder/regnskaber og dermed skabe fornyet indsigt og viden. Nogle virksomheder bestemmer at DW skal indeholde alle de data der skal til for at understøtte virksomhedens beslutningsprocesser, og således, at det er der man skal finde svaret – en slags bibel.

BI løsninger skal med visualisering af data kunne besvare spørgsmål. Der er de trivielle spørgsmål såsom ”Hvor meget har vi tjent sidste måned?”, men også lidt mere komplekse spørgsmål såsom ”Hvilke produkter har et vækstpotentiale i relation til markedsudviklingen over det næste år?”

Et studie af virksomhedens beslutningsprocesser skal afdække, hvilke datakilder, der bedst muligt understøtter den enkelte beslutning samt muligheden for at tilgå kilden. Herefter bør der prioriteres og oprettes en DW datamodel der kan holde de nødvendige data. Grundstrukturen i datamodellen er ret enkel da den er opdelt i to grupper: Dimensioner og Facts. Dimensionstabeller vil indeholde nøgler, id’er og attributter, Facts vil indeholde dimensionsnøgler, attributter og værdier.

I princippet er jeg ikke tilhænger af, at BI løsningen skal understøtte et operationelt niveau og dermed blive til en slags rapportgenerator til ERP-systemet, men erkender også, at BI løsningen ofte er ”bedre” til fremstillinger af data og specielt sammenstilling af data på tværs af forretningsløsninger. Opdaterings-frekvensen af DW bliver ofte udfordret når man ønsker, at BI løsninger er opdateret med meget korte intervaller, her tænker jeg at en time er et kort interval.

En FO365 løsning har nu indbygget BI elementer indenfor alle moduler. Der er tale om at et ”Entity Store” der opdateres løbende med data fra ERP. Der er anvendt Power BI’s, der flere steder, er fuldt integreret på diverse workspaces sammen med andre objekter såsom tiles. Der findes gode beskrivelse og dokumentation af, hvad det indbyggede BI omfatter i form af dimensioner og værdier. De indbyggede Power BI’s kan tilpasses kundens behov, hvilket i nogle tilfælde dog vil kræve egentlig udvikling i FO365.

Er det indbyggede BI i FO365 så tilstrækkelig som grundlag for en samlet BI løsning? Formentlig ikke, da BI løsningen skal kunne sammenstille data fra flere forskellige kilder, gemme historiske data og aggregere data. Hvis behovet er til stede, kan en kombination af indbygget BI og et DW være den helt rigtige løsning, hvor DW så holder data på det taktisk/strategiske niveau og et historisk perspektiv

Lars Errebo, BI konsulent/udvikler Daxiomatic