januar 23, 2020

Daxiomatic udvider produktporteføljen

Tilbage til blog

1. januar sagde Daxiomatic velkommen til Allen Campbell som Solution Architect og ekspert inden for Dynamics Sales and Marketing og den underliggende Power Platform.

I Daxiomatic har vi de sidste 10 år alene fokuseret på Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (tidligere i AX), men breder nu produktporteføljen til også at inkludere Dynamics 365 Sales and Marketing (Tidligere Microsoft CRM).

Microsoft Dynamics 365 er som platform ved at gennemgå en omsiggribende transformation, hvor vi blandt andet ser de underliggende forretningsapplikationer rykke sig tættere på hinanden.
Dette ses særligt i form af langt bedre integrationsmuligheder mellem f.eks. Finance and Operations og Sales and Marketing (CRM), men i lige så høj grad mellem Dynamics 365 og de øvrige Office 365 produkter, såsom Outlook, Word/Excel, Teams og SharePoint.
Transformationen af Dynamics 365 er blandt andet drevet af efterspørgslen for en integreret og sammenhængende pallette af forretningsapplikationer, som sømløst understøtter Prospekt-2-Cash forretningsgangene.

Dynamics 365 for Finance and Operations er ”Cash”-delen, og det er her, Daxiomatic historisk har haft sit fokus.
Dynamics 365 for Sales and Marketing (tidligere Microsoft CRM) er ”Prospekt”-delen og Daxiomatic dækker nu hele spektret.

1. januar sagde Daxiomatic velkommen til Allen Campbell som Solution Architect og ekspert inden for Dynamics Sales and Marketing og den underliggende Power Platform.
Allen Campbell, Solution Architect: ”Jeg har valgt Daxiomatic, da det er godt sted at være sig selv, et sted som handler om mennesker og hvor formål kommer før profit, nemlig at gøre alle AX kunder glade.
Jeg tænker, at vi kan gøre eksisterende og nye AX kunder endnu gladere, nu hvor Daxiomatic stiller med et bredere Dynamics 365 portefølje.”

Jesper Refning, Managing Partner:
”Daxiomatics formål har de sidste ti år været at gøre alle AX kunder glade. I takt med at Dynamics platformen har udviklet sig, var tilføjelsen af Power BI sidste år en klar styrkelse og understøttelse af vores formål.
På samme måde ser vi det derfor som et naturligt næste skridt, at tage Sales and Marketing med ind også.
Det har egentligt altid generet os, at vi som vores kunders betroede samarbejdspartner, udelukkende kunne vejlede om den sidste del af kunderejsen. Nu kan vi gå med helt fra rejsen starter, og jeg tror, vores kunder vil blive enormt glade for dette tiltag.
Med vores formålsstyrede organisation, bliver vi altid oplevet som et frisk pust, og jeg regner med at den samme effekt vil blive oplevet inden for Sales and Marketing”.

Velkommen til Allen.