november 11, 2020

Derfor skal du teste din D365 løbende

Tilbage til blog

Løbende opdateringer er nødvendige, hvis du vil have maksimalt udbytte af din Dynamics 365. Læs med her og forstå, hvad opdateringerne betyder for din agilitet og hvorfor du skal teste din løsning løbende.

ERP er ikke længere, hvad det har været. Tidligere talte vi om en levetid for en ERP-løsning på fire til syv år. De fleste foretog lidt justeringer undervejs, men større ting ventede ofte til næste version. Sådan er det ikke længere.

Med Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O), har Microsoft valgt at udbyde applikationen som en Software as a Service (SaaS). Forudsætningen for at bruge applikationen som en online service er dog, at din virksomhed løbende opdaterer applikation og platform, så I altid er på en understøttet version. Dette kalder Microsoft selv One Version service updates. Fordelen ved denne kontinuerlige opdatering af jeres applikation er, at I ca. en gang i kvartalet får gavn af de nyeste teknologiske landvindinger.
Derfor skal du løfte din løsning
Der er to årsager til, at din D365 F&O løsning skal løftes til nyeste version fortløbende:
1) Din D365 F&O kan kun være 3 versioner bagud. Herefter tvinges du til en opdatering
2) Agil understøttelse af forretningen forudsætter opdateret applikation og platform

Lad os dykke lidt ned i de to områder.

Du kan kun være tre versioner bagud
For det første er det en forudsætning for, at Microsoft samt de partnere, der leverer brancheløsninger til applikationen og platformen, har en mulighed for at kunne servicere dig. Den mængde af ny funktionalitet og forløbende rettelser til applikationen, som bliver frigivet, vil ikke være mulig at understøtte, hvis ikke alle virksomheder lå på samme version. Der er altså ikke et valg involveret i at være på nyeste version. Microsoft laver ca 8 opdateringer om året, og din D365 F&O kan kun være 3 versioner bagud. Herefter tvinges du til en opdatering.

Det har dog en række fordele, altid at være på en ny og understøttet version af D365 F&O. I stedet for at vente flere år på en større opdatering, får du altid adgang til de nyeste features, efterhånden som de frigives. At være på den nyeste version betyder, at din virksomhed vil have bedre muligheder for at være agil i forhold til udviklingen af jeres ERP og de systemer, der bruger dataene derfra.

Løsningen skal udvikle sig sammen med din forretning
Den agile understøttelse af jeres forretning er den anden årsag til, at det giver mening at være på en opdateret applikation og platform. Fremtidens ERP handler ikke om at lave en løsning, der ligger stille i flere år. Fremtidens ERP handler om at få en løsning, som udvikler sig sammen med din forretning og ikke bliver en begrænsende faktor for det, som du gerne vil opnå.

Dette sikrer du ved at sørge for, at dit ERP-system er etableret med en god og stabil kerne, hvor fokus er på standard funktionalitet, som du så kan udvikle og tilføje på løbende ved brug af standardkomponenter i Microsoft stakken.

Ved at følge Microsofts opdatereringscyklus sikrer du, at din platform altid er opdateret og at forudsætningen er på plads for at sikre den bedste udvikling. Det kræver dog, at du får nogle rutiner på plads omkring test.
Test af standard og tilpasninger
Microsoft ved, at D365 F&O er en kritisk applikation for alle deres kunder. Derfor arbejder de for at sikre, at hver eneste opdatering er gennemtestet, så risikoen for fejl mindskes. Det ændrer dog ikke på, at fejl kan ske, og særligt tilpasninger til standardapplikationen er et sårbart felt. En opdatering af standardproduktet kan utilsigtet medføre, at en tilpasning ikke længere er funktionel.

Microsofts kontinuerlige opdatereringscyklus betyder derfor, at du står stærkest, hvis du tænker fortløbende test ind i opdateringer. På den måde verificeres det i tide, om forestående opdateringer fungerer.
Skal alt testes?
I princippet ja, men mindre kan gøre det. Det kan virke overvældende at skulle teste flere hundrede processer for at undgå fejl i en forestående opdatering. De fleste virksomheder tester efter alle kunstens regler ved første opdatering, men derfra bliver det hurtigt en mere skyndsom affære. Det er derfor vigtigt, at I etablerer en testprocedure, der matcher jeres ressourcer og processer, samt tænker automatiseret test ind i forløbet.

I næste artikel “Sådan skaber du gode testrutiner” kan du læse mere om, hvordan du griber det an i praksis.