januar 11, 2021

Frihed

Tilbage til blog

Nu tager vi de slag, der følger med, når man sætter sig op imod en hel branche og udfordrer den gængse måde at tænke og drive forretning. Angrebet mod brancheløsninger er ikke et angreb på vores kollegaer i branchen. Der er mange dygtige folk derude, og vi har stor respekt for deres kompetencer og faglighed. Det er den usunde kultur vi ønske et opgør med.

Brancheløsninger er god forretning – for din leverandør

Hos Daxiomatic har vi ingen moduler eller brancheløsninger, fordi de ikke gør noget godt for dig. Moduler og brancheløsninger er en måde at gøre livet nemmere – og mere lukrativt – for leverandøren. For dig giver de ingen værdi – tværtimod. Du skal sætte din ERP-løsning fri. Hør hvorfor.

Så er det sagt. Hårdt og kontant. Det lyder barskt, men det er vores helt klare holdning, at moduler og brancheløsninger i langt højere grad indvikler end udvikler din digitale platform. Over tid bliver de som en spændetrøje, og du ender i et tvangsægteskab med din leverandør, som ikke har den fjerneste interesse i at løsne båndet.

Lad os gennemgå, hvorfor det er en dårlig ide for dig med moduler og brancheløsninger. Sidst i artiklen forklarer vi også, hvorfor vi har valgt en anden tilgang og opsummerer, hvad der tjener dig bedst. Allerførst lige lidt om, hvorfor det især nu er en dårlig ide med en brancheløsning.

Skyen er et paradigmeskift for it-løsninger

Løbende opdateringer er hverdag nu, hvor de fleste løsninger kører som en Software as a Service i skyen. Din ERP-løsning er ikke en isoleret enhed, der lever sit eget liv i serverrummet. Tværtimod tilpasser du jævnligt løsningen til nye forretningsmæssige krav og din udbyder opdaterer din løsning flere gange om året. Derfor dur det ikke, at der er unødigt ”snask” på din løsning.

Desuden er det ikke længere muligt at kigge i koden. Brancheløsninger og moduler er lukket land, og det er kun den enkelte leverandør, der har mulighed for at lave rettelser. Det betyder, at du ikke selv er herre over det, der er bygget på toppen af standard. Funktionaliteten i standard-løsninger er til gengæld så omfattende nu, at du snildt kan klare dig uden moduler og brancheløsninger. Desværre sælges brancheløsninger stadig som varmt brød, men vær varsom.

5 væsentlige grunde til, at en brancheløsning er en dårlig ide for dig

Det er svært at sige noget godt om brancheløsninger. Forestillingen om, at nogen kommer med løsningen på alle dine udfordringer, er besnærende, men i realiteten skaber den såkaldte brancheløsning langt større problemer, end den løser. Vi har udvalgt nogle af de væsentligste:

 1. Du får alt for meget kode, du ikke har brug for

Når du vælger en brancheløsning, får du groft sagt en samling af andre virksomheders tilpasninger. Sandsynligheden for, at du har brug for det samme som dem er forsvindende lille. Over tid akkumulerer løsningen kundespecifikke udviklinger, og du får mere og mere af det, du ikke har brug for. Billedligt talt slæber du rundt på overflødig baggage.

 1. Du får funktionalitet, der ikke er generisk men specifik

Din løsning bygger ikke nødvendigvis på indgående kendskab til din branche. Din leverandør fortæller dig muligvis, at deres løsning er ”standard” og ”udviklet til din branche”, men en kodepakke udviklet af én leverandør til en håndfuld kunder, der ligner hinanden på udvalgte parametre, er hverken ”standard” eller ”udviklet til din branche”. Du betaler reelt for løsninger på andre virksomheders specifikke behov pakket ind som en del af din brancheløsning.

 1. Du får sværere og sværere ved at følge med

Ekstra-bagagen i din brancheløsning gør, at det bliver svært for dig at løfte din standard-løsning. Du sidder reelt med en bunke kode, som du ikke bruger til noget, og som spænder ben, når du senest hvert kvartal løfter til seneste version. Du har investeret i en bred løsning for blot at indsnævre dens muligheder ved at lægge en brancheløsning på toppen.

 1. Du lægger begrænsninger i vejen for dig selv

Microsoft udvider løbende funktionaliteten i deres software, og du risikerer at stå i en situation, hvor din brancheløsning skygger for en ny og bedre funktionalitet introduceret af Microsoft.

 1. Du bliver afhængig af din leverandør og kan ikke skifte

Din løsning vil være så speciel, at det er sårbart for både dig og din leverandør. Mister de deres stærkeste folk på løsningen, får du en dårligere service. Ønsker du at involvere andre i din løsning eller at skifte leverandør er det stort set umuligt for dig at finde nogen, der kan supportere løsningen eller bygge videre på den.

Derfor vælger du en brancheløsning alligevel

Når så mange virksomheder alligevel vælger en brancheløsning, handler det om to ting: tryghed og komfort. Mange der står over for en ERP-implementering har prøvet det før og ved, at det er et krævende forløb. Historier om fejlslagne projekter og budgetter, der stak af, er der også rigeligt af.

At vælge en brancheløsning handler langt hen ad vejen om at lægge ansvaret fra sig og i stedet placere det hos leverandøren. Og selvom det virker usandsynligt, at andre skulle kende din virksomhed bedre end dig, falder du for ideen om, at folkene bag løsningen har svarene på de udfordringer du end ikke ved, du kommer til at møde. En brancheløsning kommer på den måde til at virke som et sikkert og komfortabelt valg, der bekæmper fortidens ERP-monstre. Sandheden er, at en brancheløsning udelukkende er en lukrativ forretningsmodel for din leverandør.

Vi var selv en del af en usund kultur

Daxiomatic er stiftet som en direkte modreaktion på et ERP-marked, der var kørt af sporet. Vi har selv været en del af jagten på den næste nye, store implementering. Som konsulenter i andre virksomheder har vi udviklet, solgt og implementeret tilpassede løsninger og tjent gode penge.

De færreste af vores kunder havde indsigt og erfaring nok til gennemskue, hvad der var det klogeste for dem at gøre. Vi var til gengæld drevet af individuelle salgsmål, og blev belønnet for at sælge egenudviklede løsninger snarere end standard-software. Vi var en del af en kultur, hvor vækst og økonomisk vinding var vigtigere end værdi for kunden. Det ønskede vi at ændre på.

Vi tager en for holdet

Nu tager vi de slag, der følger med, når man sætter sig op imod en hel branche og udfordrer den gængse måde at tænke og drive forretning. Angrebet mod brancheløsninger er ikke et angreb på vores kollegaer i branchen. Der er mange dygtige folk derude, og vi har stor respekt for deres kompetencer og faglighed. Det er den usunde kultur vi ønske et opgør med.

Derfor skal du holde din standardløsning ren

Når du vælger en standardløsning, fra eksempelvis Microsoft, dækker den alle tænkelige behov, og du har sikkerhed for, at den kommer med massive udviklerressourcer i ryggen. Det er din garanti for, at din løsning løbende opgraderes i tråd med nye teknologiske muligheder og nye forretningsmæssige behov. Lige så snart du bygger noget på toppen af standard – som er det du gør med en brancheløsning – indsnævrer du dit mulighedsrum og skaber begrænsninger.

Med en standardløsning er du også sikret et langt større felt af mulige samarbejdspartnere. Du er ikke låst i et livslangt ægteskab med én udvalgt leverandør, men kan fleksibelt udvikle dine samarbejdsrelationer.

Opgaven for dig som virksomhed bliver samtidig at tage det fulde ansvar for din virksomheds digitale formåen. Skal din digital løsning bidrage værdifuldt, skal den være dybt forankret i din virksomheds kerne. Løsningen skal også udvikles løbende for fortsat at være relevant.

Tag ansvar og udnyt fordelene

Det betyder, at der med en standard ERP-løsning både er fordele du ikke vil gå glip af og ansvar du ikke må lægge fra dig:

Fordelene du ikke vil gå glip af

 • Kapacitet til fremtiden – teknologi udvikler sig eksponentielt, det går lynhurtigt. Microsoft og andre tilsvarende sværvægtere i markedet har dedikerede teams af udviklere. De arbejder på et niveau, hvor selv en dybt professionel, mellemstor ERP-leverandør i Danmark umuligt kan følge trop. Du skal forestille dig, at for hver ekspert din lokale leverandør har på et givet område har Microsoft 50 folk – minimum.
 • Godt dækket ind – løsningerne er så modne nu, at der reelt ikke er noget, du ikke kan i standard. Du er dækket ind, når du vælger samarbejdspartnere, der kobler dine forretningsmæssige behov med mulighederne i standardløsningerne. Du får samtidig løbende fordel af ny funktionalitet og forbedringer.
 • Frihed til forandring – du skal kunne udvikle og tilpasse din virksomhed dynamisk. Med en standardløsning udvider du dit råderum både i forhold til, hvem du samarbejder med og hvor fleksibelt du kan udvikle og udvide din løsnings kapacitet og funktionalitet. Begynder du at lægge noget på toppen af standard indsnævrer du til gengæld dit råderum.

Ansvar du ikke må lægge fra dig

 • Tag ansvar og involver forretningen – sæt dig i førersædet som den strateg du bør være, arbejd seriøst med mapping af jeres processer og integration til forretningen.
 • Skab en modus operandi – sørg for, at løbende test og udvikling af løsningen er den del af hverdagen og en ressourcemæssig prioritet, så I får fuldt udbytte af alle de mange fordele der følger med den høje opdateringsfrekvens hos jeres softwareudbyder.

Sæt din ERP-løsning fri

Opsummerende er der blot at sige, at tilpasninger der før i tiden blot gav lidt problemer, er i fremtiden katastrofale. De begrænser dit råderum og indskrænker dine muligheder. Din vigtigste opgave er at sikre jeres manøvredygtighed i systemet. Al unødig baggage skal smides. Hæv blikket, tag ansvar og tænk langsigtet. Sæt din ERP-løsning fri.

Fem spørgsmål du med fordel kan stille dig selv, inden du vælger løsning og leverandør

 1. Hvilken interesse har min leverandør i, at jeg vælger en given løsning? Spørg evt direkte: Får du bonus af at sælge mig det her?
 2. Hvor fleksibel og åben er den løsning, jeg er ved at skitsere for min virksomhed?
 3. Spørg ind til kapacitet på løsningen – hvor mange mennesker kan supportere branchemodulet i Danmark, Norden Europa, og hvor mange kunder er på løsningen?
 4. Hvor er det vigtigt for mig, at min leverandør agerer rådgiver, og hvad er mit eget ansvar?
 5. Hvilke ressourcer har vi brug for internt for at sikre optimal forankring af løsningen?