juli 7, 2020

“Governance” i en BI sammenhæng

Tilbage til blog

Der er brug for solid styring. En styring der kan sikre både drift og udvikling af løsningen på en måde, der i takt med forretningens behov og ønsker, kan give de ”svar” som der efterspørges.

God styring ved hjælp af velbeskrevne og ikke mindst velimplementerede procedurer og roller, kan være afgørende for at undgå kaos og muligheden for et lide tab. Det gælder formentligt indenfor alle områder af forretningen, herunder også den implementerede BI løsning.

God Business Intelligence er anlagt på princippet om ”one source of truth”, et princip der ikke bør gradbøjes af spørgsmål om fil-versionering, og en BI-løsning med meget vide muligheder for frit at tilgå, bearbejde og endda klone modellens underlæggende datasæt til nye versioner udgør derfor en stor risiko for den data-drevne organisation.

Således sagt, ligger det lige for, at en BI løsning med meget ”åbne” muligheder for at tilgå data, opbygge nye ”kloner” af dataset og rapporter på en måde ligger op til og ligefrem promoverer en kaotisk situation, hvor en konkurrerende virkelighedsopfattelse blandt brugerne af BI løsningen gør, at de langsomt, men ganske sikkert mister den fundamentale tillid til de data som enhver BI løsning ”lever på”.

Microsofts Power BI platform åbner for mange muligheder og uden styring opstår der hurtigt en sådan situation. Platformen er baseret på Pbix filer, der ligesom Excel filer nemt kan spredes ud i organisationen. Pbix filen indeholder som minimum et dataset i form af en Tabular kube, hvori der også kan være opbygget masser af forretningslogik og beregninger, hertil kommer selve visualiseringen med indbyggede data filtre m.m.

Der er brug for solid styring. En styring der kan sikre både drift og udvikling af løsningen på en måde, der i takt med forretningens behov og ønsker, kan give de ”svar” som der efterspørges.

Med udgangspunkt i mine erfaringer er jeg kommet frem til følgende forslag til en ”Governance model” til styring af BI løsningens drift og løbende udvikling. Modellen beskriver nogle roller og proceduren.

Først roller:

 1. BI løsnings ejer, ansvarlig for
  1. Brugere og adgange
  2. Licenser
  3. Anvendte Gateways til datakilder og adgange til disse
 2. Master Dataset ejer, ansvarlig for
  1. Datamodellen
  2. Publicering
  3. Overholdelse af forretningsstandarder og termologi
 3. Data Warehouse ejer, ansvarlig for
  1. Import/opdatering af kildedata
  2. Transformering af data
  3. Monitorering af data flows
 4. BI udvikler, ansvarlig for
  1. Udvikling af kuber
  2. Udvikling af datamodellen
  3. Udvikling af visualiseringer/præsentationer
  4. Udvikling af data flows
 5. Forretnings Analytiker/Controller, ansvarlig for
  1. Indsamle og koordinere forretningens behov

Test forud for publicering

Dernæst procedure:

Jeg håber dette kan motivere og inspirere læseren, altså dig, til at implementere en ”Governance” model og helst så tidligt som muligt i processen med at implementere en BI løsning.

Husk: mange veje fører til Rom. Måske har I allerede gjort jer lignende tanker eller anvender en anden model som sikre solid datakvalitet.

Tænk også over at en person sagtens kan have flere roller i en tidlig fase. For at understøtte en sådan model, kan der med fordel anvendes standard skemaer. Sådanne vil jeg i en senere artikel komme tilbage til.

Lars Errebo, Senior BI Konsulent/Udvikler