december 19, 2020

Julekalender afsnit 19

Tilbage til blog

Savner du overblik til at styre månedsafslutningen?

Arbejdsområde til afslutning på regnskabsperiode

D365 giver mulighed for at få overblik over de arbejdsopgaver, som er en del af periodeafslutningen i økonomiafdelingen.

Virksomheden definerer selv opgavelisten, rækkefølgen som opgaverne skal løses i, afhængigheder mellem opgaverne samt tidsfrister.
Medarbejderne tildeles roller, som beskriver de enkelte ansvarsområder.

I arbejdsområdet ’Afslutning på regnskabsperiode’ kan du spore dine afsluttende regnskabsprocesser på tværs af firmaer, områder og personer. Afhængigt af din visning af arbejdsområdet ’Afslutning på regnskabsperiode’ kan du se enten alle opgaver og statusser for en ultimotidsplan eller blot de opgaver, der er tildelt til dig.

Du skal først vælge en ultimotidsplan (afslutningsperiode) øverst i arbejdsområdet. Alle data, der vises i arbejdsområdet, filtreres derefter af den valgte ultimotidsplan.

Felterne ’Oversigt’ giver et overblik over processen, og indikatorer hjælper dig med at holde lukningsprocessen på sporet. Du kan se de opgaver, der er forfaldne, resterende opgaver for dags dato, opgaver, der forfalder i dag, men er blokeret på grund af afhængigheder, og alle de resterende opgaver for processen. Disse oplysninger er for alle firmaer, der er inkluderet i den valgte ultimotidsplan.

I afsnittet ’Opgaver og status’ er status for den samlede ultimotidsplan opdelt på forskellige måder: status efter virksomhed, status efter område og status efter ansvarlig person. Du kan få vist status for alle opgaver i ultimotidsplanen, blot de opgaver, der forfalder i dag, eller opgaver, der er forfaldne, ved at ændre filteret i toppen af listen. Du kan også vælge virksomhedsfilteret for at få vist status for en bestemt virksomhed. Hver statusfane viser en opdeling efter den procentdel, som er afsluttet, og antallet af opgaver, der er tilbage. Klik på kortet eller handlingen ’Vis detaljer’ for at filtrere den detaljerede opgaveliste efter det valgte kort.

Den sidste fane er for den detaljerede opgaveliste. Denne liste viser hele opgavelisten og kan filtreres, så den kun viser de opgaver, du er interesseret i. Du kan filtrere opgavelisten på flere måder. For eksempel kan du filtrere efter opgavens forfaldsdato, det tilknyttede firma og det tilknyttede område. Du kan også vælge at vise eller skjule fuldførte opgaver på opgavelisten.

To indikatorer bruges til opgaver:

  • Et ikon med et udråbstegn angiver, at opgaven er forfalden. For opgaver, der er forfaldne, er forfaldsdatoen også fremhævet med rødt.
  • Et hængelåsikon betyder, at opgaven afhænger af andre opgaver, der endnu ikke er fuldført. En opgave, der er blokeret af afhængigheder, kan ikke markeres som fuldført. Du kan angive afhængigheder for en opgave ved hjælp af handlingen ’Indstil afhængighed’.

Opgavenavnet er et hyperlink til siden, som brugeren skal gå til for at fuldføre arbejdet. Du kan angive dette hyperlink ved hjælp af feltet ’Opgavelink’, når du redigerer eller opretter en opgave.

Du kan vedhæfte filer, noter, billeder og URL-adresser til en opgave ved hjælp af handlingen ’Vedhæftede filer’. Du kan for eksempel angive kladdenumre, som bruges som en del af en opgave, tilføje kommentarer til en bestemt opgave eller vedhæfte en rapportfil, der er blevet udskrevet for en opgave. Der vises et ikon i kolonnen ’Vedhæftet fil for opgaven’, hvis der findes en vedhæftet fil.

Indstillingen ’Opgave fuldført’ skal vælges manuelt, efter at opgaven er fuldført. Når en opgave er markeret som fuldført, opdateres feltet ’Fuldførelsesdato’ automatisk med den aktuelle dato og klokkeslæt. Afhængighedsindikatorer opdateres også efter behov.

Du kan få vist alle aktuelle og forrige periode afslutningsopgaver fra listesiden ’Alle opgaver til afslutning på regnskabsperiode’. Denne listeside er bedst egnet til historisk analyse af afslutningsprocessen, fordi den indeholder oplysninger om den planlagte forfaldsdato, den faktiske slutdato og den person, der har fuldført opgaven. Du kan let eksportere oplysningerne på denne listeside til Microsoft Excel til rapporterings- og overvågningsformål.