december 23, 2018

Julekalender afsnit 23

Tilbage til blog

Sådan deler du data mellem selskaber

Synkronisering af data mellem selskaber

Der findes forskellige måde at kopiere stamdata mellem selskaber i D365. En af disse er Cross company data sharing, som er rigtigt fint til at dele data i de forskellige opsætningstabeller, ligesom det også for nyligt er blevet muligt at dele leverandør- og kundestamdata. Der er dog nogle ulemper ved Cross company data sharing – bl.a. er det ikke muligt at definere et ”master” selskab, ligesom man heller ikke kan begrænse hvilke poster der skal deles mellem selskaberne.

Den bedste måde at dele f.eks. leverandør- eller kundestamdata, vil vi derfor stadig mene er via Data management.

Her er det muligt at opsætte et batch job, der kan synkronisere data mellem selskaber. Hvis man opretter et ”projekt” af typen Copy into legal entity.

Herefter definere man hvilket selskab data skal komme fra, samt hvilke selskab(er) data skal kopieres til. I eksemplet nedenfor er er master regnskabet DEMF og data kopieres til FRRT og GLIS, men i princippet kan der kopieres data til flere selskaber på samme tid. Ligesom der også kan oprettes forskellige synkroniseringsgrupper hvor et andet selskab er master for andre selskaber.

Man angiver hvilke entities der skal bruges og i den forbindelse kan man ved at trykke på View map angive hvis der er nogle felter der ikke skal synkroniseres.

I nedenstående eksempel fjernes nogle af TAX felterne fra synkroniseringen sådan disse ikke bliver kopieret til. Derudover er der formentlig også andre felter der ikke giver mening at have med i synkroniseringen.

En fordel ved at bruge data styring er at man ligeledes kan opsætte default værdier i mapningen. Dvs. når data kopieres ud så indsættes denne værdi automatisk i selskabet hvor data oprettes.

Der kan yderligere lave et filter for at sikre at nogle leverandører ikke bliver kopieret.

I eksemplet er det kun leverandører der tilhører leverandør gruppe 50, der synkroniseres.

Til sidst sættes et batch job op hvor det defineres hvor ofte data skal synkroniseres.

Når dette efterfølgende køre så bliver data automatiske kopieret fra DEMF til FRRT og GLSI. Filteret og mapningen sørger ligeledes for at det kun er relevant poster og data der kopieres.

Dvs. i eksemplet er det kun den ene leverandør fra gruppe 50, der kopieres over. Tilsvarende bliver leverandøren automatisk spærret pga. opsætningen i mapningen.