LEDELSE

Ledelse hos os

Vi er selvledende. Det er vi af nødvendighed. Vi er ikke hoppet på en ny smart ledelsesbølge. Vi har heller ikke valgt den nemme vej. For os er selvledelse den eneste vej til troværdigt at være en formålsdrevet virksomhed. Vi mener, at traditionel topledelse er hæmmende for initiativ og udvikling, og at regler er som cement på organisationen.
asad
SÅDAN SER VI SELVLEDELSE

Vi ser ledelse som en position, man indtager. Den eneste chef er formålet, og alle har retten til at tage beslutninger, der gavner formålet. Sammen skaber vi en meningsfuld hverdag, hvor arbejdsglæde og meningsfuldhed er styrende på vejen mod målet.

Måden vi praktiserer ledelse, gavner både vores kunder og vores kolleger:

Som kunde

Er du kunde hos os, vil du opleve at møde dygtige folk, der er handlekraftige og stolte af de resultater, de er med til at skabe. De er vant til at forholde sig til meningsfuldheden i de opgaver, de løser og har friheden til at træffe beslutninger. Hos os møder du ikke “plejer”, og du kan være sikker på, at det, der vejer tungest, er at skabe mest mulig værdi for dig.

Som kollega

Som kollega i Daxiomatic træder du ind i et styrkende fællesskab af hele mennesker. Hver især tager vi ansvar for vores egne roller, og hvordan vi meningsfuldt bidrager til det fælles formål. Klar kommunikation og transparens er vigtigt i hverdagen. Derfor melder du klart ud, beder om hjælp og spørger, når der er noget, du undrer dig over.

LEDELSE I PRAKSIS

Selvledelse i praksis hos Daxiomatic

Hos Daxiomatic har vi ét overordnet formål

Vores firmapræsentation er en vikingefortælling. Vi henter mange brugbare referencer i den fortælling. Historier skaber billeder. Når en ny viking træder ind i familien, klæder vi vedkommende på til at navigere selvsikkert i vores univers. Billedligt talt udstyrer vi alle kollegaer med skjold og sværd. Det giver den enkelte frihed til at handle målrettet og meningsfuldt i hverdagen og mulighed for at skærme sig, når der er brug for beskyttelse. Kvaliteter, der ikke bare giver mening nu og her, men som den enkelte kan tage med sig igennem hele livet.

Vi er anderledes. Vil du vide hvorfor?

Der ligger mange tanker bag måden, vi driver forretning. Jesper får ofte spørgsmål om, hvordan det med selvledelse og formålsdrevet fungerer i praksis. Ring til ham, hvis vi også har vækket din nysgerrighed!

Ledelse