Overview

Hos Daxiomatic spørger ingen chefen om lov

We are happy that you are here

Pia Tasior
Pia Tasior
Head of HR & Communications

Hos Daxiomatic spørger ingen chefen om lov

Fokus på formål og direkte indblik i økonomien er vigtige forudsætninger for, at medarbejderne i it-virksomheden kan lede sig selv og hinanden. Arbejdsglæden er i top, og omsætningen fordoblet hvert år siden 2013.

3 marts 2017 - 3 år ago
Det er både sundt for arbejdsmiljøet og gavnligt for arbejdsglæden at overgive ledelsesretten til medarbejderne selv, mener Good Karma Officer Pia Tasior fra Daxiomatic

Når en medarbejder hos Daxiomatic gerne vil have en ny iPad eller deltage i et kursus, spørger han ikke chefen om lov. I stedet rådfører han sig med et par kolleger.


Medarbejderne i den 40 mand store it-virksomhed er nemlig selvledende i ordets bogstaveligste forstand.


Betingelsen for at kunne træffe de rette beslutninger på egen hånd er først og fremmest, at man holder sig virksomhedens formål for øje. Dernæst at man følger virksomhedens regler, som kræver, at man spørger kolleger til råds, og endelig, at man har indblik i firmaets budgetter. Alt det har medarbejderne i virksomheden, forklarer Pia Tasior, der er Good Karma Officer – en titel, som vi vender tilbage til:


"Når man selv kan se, at der står penge nok på bankkontoen, og det i øvrigt giver mening, skal man blot vurdere, om et eventuelt kursus harmonerer med vores formål: at gøre alle Daxiomatics kunder glade. Kan man sige ja til det, er det bare af sted," siger hun.


Tilsyneladende er det sundt for arbejdsmiljøet og gavnligt for arbejdsglæden at overgive ledelsesretten til medarbejderne selv. Sidste år vandt Dexiomatic nemlig prisen som Danmarks bedste arbejdsplads og Danmarks bedste it-arbejdsplads i kategorien mindre arbejdsplads i dysten Great Place to Work.


Ifølge Pia Tasior stak virksomheden signifikant ud på parametre som tillid, ansvar, engagement og loyalitet. Således opnåede de 100 procent på ‘tillid’, mens de fik en score på 97 procent på tilfredshed.

Pia Tasior
"Frihed og ansvar følges ad som bedste venner. Det afføder tillid og skaber engagement og motivation, at vi har et fælles formål,"
Pia Tasior • Head of HR & Communications

Bliver trænet i feedback


Umiddelbart lyder det som en ømtålelig opgave at skulle tage en sådan samtale med sin kollega.


Ifølge Pia Tasior har det nu ikke givet anledning til konflikter, fordi alle medarbejdere fra dag ét bliver trænet i, hvordan de giver konstruktiv feedback, og bliver bevidstgjort om, at feedback-kulturen er nødvendig for at leve op til virksomhedens formål:


"Kollegerne ved godt, at vi giver feedback for at højne kvaliteten af det, vi laver. Det er motivationen," siger hun.


Og lad os så vende tilbage til titlen Good Karma Officer, som nogle måske vil hævde lyder lidt vel smart og poppet. For Pia Tasior giver den imidlertid rigtig god mening.


"Jeg har slået op med HR, Human Resources, for jeg vil ikke forvalte mennesker, som om de var en ressource, der kan puttes ind i et Excel-regneark. Det virker negativt på mig. Karma lyder som noget meget mystisk for mange, men faktisk betyder det ‘handling’. Så min titel refererer til at skabe handlingsorienterede mennesker," fastslår Pia Tasior, som inden hun forkastede begrebet har arbejdet med HR, blandt andet som HR-direktør.


For både hende og Daxiomatic gælder det et opgør med den tanke, at man kan bruge KPI (Key Performance Indicators) til at sige, hvordan nogen trives i deres arbejdsliv.

Pia Tasior
"KPI er et måleværktøj til at nå nogle bestemte mål. Vi vil hellere bruge analyseværktøjer, hvor vi er i dialog med det enkelte menneske. Det kan godt være, det er mere tidskrævende, men når man skal drive mennesker, er den tætte dialog vigtig. Den dynamik, der findes i en organisation, kan forandres hver eneste dag. Hvis jeg fravælger dialogen og blindt stoler på tallene, kan jeg misse, hvad der sker,"
Pia Tasior • Head of HR & Communications

Formål før profit


Et andet mantra i virksomheden lyder: ‘Formål før profit’:


"Selvfølgelig må der gerne være profit, men vi vil ikke stå op hver morgen og tænke: ‘Vi skal tjene så og så mange penge, før vi er glade.’ For os er penge en positiv bivirkning af et stærkt formål. I stedet for at sige: ‘Vi skal tjene X antal kroner i år’, fokuserer vi på, hvordan vi gør vores kunder glade," forklarer hun.


Den ønskede bivirkning er da heller ikke udeblevet. De seneste fire år har Daxiomatic hvert år fordoblet sin omsætning.


Endelig betyder det nok en del for motivation og engagement, at alle medarbejdere i virksomheden hvert år har udsigt til en ekstra indbetaling på lønkontoen. Virksomheden, der blev stiftet i 2010 og fik sine første ansatte i 2012, udbetaler hverken overarbejdsbetaling eller bonusser. Til gengæld får alle del i virksomhedens overskud. Nøjagtigt hvor meget vil Pia Tasior ikke ud med:


"De første år skulle vi oparbejde et overskud, så der var ikke så meget at dele ud af, men arbejdsglæden og formålet var der, og på den måde fik vi skabt et overskud at dele."


At der kan være penge at hente i et godt arbejdsmiljø vidner en undersøgelse om sygefravær, som IDA og AC gennemførte i 2015, om. Heraf fremgår det, at der er en meget klar sammenhæng mellem sygefravær og trivsel. Således har de IDA-medlemmer, der ‘i høj grad’ trives i jobbet, 3,4 sygedage om året i snit, mens dem, der ‘i lav grad’ trives i jobbet, har dobbelt så mange sygedage, nemlig 6,8.


 


Læs den oprindelige artikel her