REKRUTTERING

Vi ansætter kompetente mennesker med den rette personlige og faglige profil. Vi søger løbende nye talenter, og erfaring er mindre afgørende end personlighed.

Du skal være en kompetent AX konsulent, og samtidig forventer vi, at du er omgængelig, engageret, empatisk og handlekraftig. I forhold til kolleger og samarbejde er det vigtigt at være socialt vel funderet, og i forhold til kunder er det relationelle også vigtigt. Defor vægter vi faglige og sociale kompetencer lige højt.

Vi gør meget ud af vores ansættelsesforløb, da vi har stor respekt for den beslutning at skifte job. For begge parters skyld er vi omhyggelige. Vores ansættelsesproces indeholder typisk to overordnede samtaler med hvert sit specifikke formål. Første møde har fokus på det personlige match, hvor anden samtale fokuserer på de faglige kvalifikationer.

Første samtale: Kemi og værdi match

Ved første samtale møder du som kandidat HR og en kommerciel kollega.

Her får vi større kendskab til dig som person, og du hører mere om os. En rekrutteringsproces er et samarbejde, hvor det er vigtigt, at du og vi fastholder refleksionen. Derfor bliver du efter første samtale bedt om at fremsende en skriftlig refleksion omkring din første samtale med os, inden vi aftaler en potentiel anden samtale. Det giver dig mulighed for at supplere med tanker, der er opstået efter, vi er skiltes, eller stille yderligere spørgsmål. Feedback bidrager til en sikker landing oven på samtalen.

Anden samtale: Faglig kvalificering: 

Forud for anden samtale udfylder du en DiSC profil samt en kompetence-matrix.

Ved samtalen møder du to andre kolleger, som er internt uddannede rekruttører, og som har roller inden for det faglige område, du er i proces til.  Samtalen er et semistruktureret interview med afsæt i din fremsendte kompetencematrix, som foldes ud med mere beskrivende spørgsmål undervejs. Forhåbentligt du også har en masse spørgsmål til os. I umiddelbar forlængelse af den samtale, har du et separat møde med HR, hvor du modtager en dialogisk feedback på din fremsendte DiSC profil. Det er en snak om dine umiddelbare adfærdsmæssige præferencer. Her taler vi om din foretrukne adfærd, hvad der giver dig energi, og hvad der gør det modsatte, og holder det op imod den reelle rolle, du er i spil til. Det er vigtigt for os, at du størstedelen af din arbejdstid er i god balance med dine personlige adfærdsmæssige præferencer.

At få de rette mennesker ombord er alfa omega for os. I sidste ende handler alt om mennesker. Vi ansætter passionerede mennesker, som brænder for at gøre en forskel for vores kunder og for hinanden!

ONBOARDING

Onboarding starter sådan set allerede ved de indledende samtaler, hvor du så småt lærer os at kende. Men selvfølgelig har vi også en plan for, hvordan vi tager godt imod dig og sikrer, at du kommer godt fra start.

 Preboarding:

Hos os får du ikke en ansættelseskontrakt, men en frihedskontrakt. Når den er underskrevet, melder HR den gode nyhed om din ankomst ud til alle i virksomheden. Alle kolleger får en kalenderinvitation til fælles morgenmad på den lokation, hvor du starter. Inden du starter, modtager du en e-mail med relevant info og et login til Daxiomatic. Herunder modtager du også vores DAX Philosophy, DAX Blå Bog, samt vores lille DAX Pixiebog – ”Brug dit Skjold” - som fortæller om vores værdier, og det ansvar du har for at passe godt på sig selv. Du bliver også bedt om at komme med et citat, som vi bruger på vores website, og et personligt billede, der bliver hængt op på DAX’s kontorer – naturligvis på alle vores lokationer med det formål, at du føler dig hjemme.

Onboarding:

HR sørger for, at du er inviteret til alle arrangementer og møder inden den første arbejdsdag. Du bliver blandt andet booket til en række infomøder i din første arbejdsuge. Møderne varer typisk 1-2 timer, og her får du relevant info og materiale, samt udstyr til at kunne komme godt i gang. Vi booker også en fotograf, så du får taget et billede til websitet og meget meget mere… Men allerførst: En god fællesmorgenmad og et stort og varmt velkommen til dig. Du får mulighed for at præsentere dig selv, og de som ikke er med fysisk, er helt sikkert med dig online, via Teams. Er det vigtigt? JA, meget! Det er vigtigt og bliver prioriteret – du skal føle dig velkommen fra dag ét.

Godt fra start med en Running mate

En Running Mate i Daxiomatic er en kollega, der er internt uddannet til at give dig den bedste mulige sociale og kollegiale støtte i løbet af dine første seks måneder. Det er en kollega, der har tid, lyst og evne til at ”løbe sammen” med dig i den første periode. Det giver dig nem adgang til én, som du ved, er parat til alle de praktiske, kulturelle og faglige spørgsmål, der er så mange af den første tid.