DIN UDVIKLING

Vores organisation formes dynamisk af de mennesker, vi er. Det betyder også, at organisationen udvikler sig løbende, da vi alle er på hver vores meningsfulde udviklingsrejse inden for de overordnede rammer i Daxiomatic.

Vi tror på, at mennesker trives bedst, når de har indflydelse på hverdagen, oplever meningsfuldhed og har friheden til at ændre på tingene. Vi klæder dig på til at tage ansvar for din personlige og faglige udvikling.

For de fleste er det nyt at træde ind i et arbejdsfællesskab, hvor indflydelsesrummet er så stort som hos os. Så længe det gavner formålet og ikke skader andre, kan alle i princippet beslutte alt.

Værktøjer til at mestre selvledelse

En så høj grad af frihed under ansvar forvaltes bedst med velvalgte værktøjer ved hånden. Især på tre områder, er vi særligt opmærksomme på, at du skal kunne navigere trygt:

 

 

success
Roller: Opbyg din egen jobprofil
Mennesker er runde. Stillingsbeskrivelser er firkantede. Hos os ønsker vi hele mennesker. Derfor sammenstykker du selv din egen jobprofil, så den matcher dine kompetencer og præferencer.
stopwatch
Beslutninger: Lav om på det, der ikke fungerer
Lige så vel som du selv sammensætter din jobprofil, planlægger du også selv din arbejdsdag, og de opgaver du løser. Er der ting, du synes, vi kan gøre på en bedre måde, ændrer du på det.
repeat
Refleksion: Individuel udvikling og coaching
Selvrefleksion er vigtig. Først og fremmest for at kunne være en lykkelig kollega, men også for at kunne være bevidst om egne udviklingsområder, motivation, samt styrker og svagheder.

 

Roller: Opbyg din egen jobprofil

Sådan arbejder vi med roller i praksis

Du byder ind med, hvilke kompetencer du vil bringe i spil. Via vores interne rolleliste vælger du de roller og ansvarsområder, som matcher dine ønsker.  Når du ændrer dig, justerer du profilen. Det er dit afsæt for at skabe og bevare et meningsfuldt arbejdsliv med medindflydelse, tilvalg, arbejdsglæde og passion.

Beslutninger: Lav om på det, der ikke fungerer

Sådan træffer vi beslutninger i praksis

Vi har klare rammer for, hvordan vi på en ansvarlig måde træffer beslutninger, der vedrører fællesskabet. Du skal være den rette til at træffe beslutningen, og du rådfører dig hos andre, der er berørt af beslutningen. Alt er beskrevet detaljeret, og vi deler beslutninger åbent. Du bliver hurtigt fortrolig med formen.

Refleksion: Individuel udvikling og coaching

Sådan fremmer vi selvrefleksion i praksis

Du har intern 1:1 coaching med HR i faste intervaller af hver 2. måned. Her tjekker du ud fra driften og træder ind i et refleksivt rum. Din personlige og faglige udvikling er i fokus, og vi arbejder med dit lederskab, så du kan dygtiggøre dig som selvleder i en formålsdrevet organisation som vores.

Andre muligheder for udvikling

Vi har også det interne Daxiomatic Academy, som består af en række ledelsesværktøjer du kan træne individuelt, via 1:1 coaching, i faglige grupper og i fælles workshops for hele organisationen.

Ekstern coaching

Alle mennesker er forskellige og har forskellige præferencer og behov. For at kunne imødekomme alle vinkler tilbyder vi ligeledes ekstern coaching, som du som kollega gør brug af efter eget ønske og behov.

Certificeringer, kurser og videreuddannelse

Her spørger du aldrig om lov, men om råd. Du er den der bedst ved, hvornår du har brug for at tage på et kursus, tage en certificering eller anden videreuddannelse. Der er frit valg på alle hylder, og du bestemmer selv, hvor og hvornår du ønsker at dygtiggøre dig inden for et givent område.

Netværk

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe, som har din særlige interesse, er det din beslutning. Det står dig helt frit for at engagere dig, i det omfang det understøtter Daxiomatics formål.

Intern trivselsmåling – EVI

Hver femte uge har vi en intern trivselsmåling for alle kolleger. Den har til formål at skabe refleksion og indsigt for den enkelte kollega, som straks får adgang til sit eget personlige resultat, som naturligvis er fortroligt. Den overordnede statistik er tilgængelig for alle og deles efterfølgende med hele organisationen, så vi har synlighed omkring den overordnede tendens på det pågældende tidspunkt.